Kuidas ehitada oma investeerimistiimi?

Kuidas ehitada oma investeerimistiimi?

Mõnikord rohkem kogenenud investoritega rääkides tekib tõeline hämmastus – kuidas nad kõike seda infot teavad ja kuidas nad suudavad kõikide muudatuste, ürituste, tehingute jms asjadega kursis olla? Tegelik vastus on, et enamik ei suudagi – ja selles igapäevases meeletus infohulgas orienteerumiseks on enamikel investoritel ümberringi oma tiim, kellelt küsida abi ja kellel on olemas need teadmised, mida nad ise ära ei jõua õppida.

Kuigi üldiselt lohutatakse alustavaid investoreid alati sellega, et pihta hakates õpid sa aja jooksul üha rohkem valdkonna kohta käivaid teadmisi ära (ja tõesti, iga uue tehinguga saab sinust üha targem investor), siis tuleb ka täiesti ausalt tunnistada, et investeerimismaailmas on väga palju spetsiifilist infot, millest läbi närimine on ühelt poolt keerukas ja ajakulukas ning teiselt poolt ei pruugi olla üldsegi efektiivne – seetõttu ei olegi mõistlik panustada sellele, et kõiki asju peab ise teadma.

Investeerimistiim ei tähenda palgalisi töötajaid, ega sageli üldse mitte mingit rahalist kompensatsiooni (aga see pole ka välistatud), vaid see tähendab eelkõige sinu poolt loodud kontakte oma valdkonna ekspertidega, kellelt võid uurida erinevate nüansside kohta ning, kes oskavad sind vajadusel kuskile edasi suunata. Keda sul oleks aga oma "tiimi" vaja?

Kes on tiimis olulised inimesed?

Oma tiimi visualiseerimine või kirjapanek aitab sul tuvastada, milliste teadmiste koha pealt on olemas lünk ning võid isegi üllatuda, kui paljudele inimestele ja millisele know-how’le ja kogemusele on sul ligipääs juba olemas. Muidugi sõltub sinu tiimi koosseis su investeerimisportfellist, ent mõned klassikalised tiimirollid võiksid olla näiteks sellised:

Raamatupidaja

Ma julgen öelda, et kui sa peaksid oma tiimi valima ainult ühe inimese, siis see peaks olema kindlasti raamatupidaja. Tegemist on oma valla eksperdiga, kes ideaalis aitab tehinguid korrektselt raamatupidamises vormistada, oskab anda soovitusi maksude koha pealt, mõistab rahavooge ning, kui vaja, suhtleb ka sinu nimel Maksuametiga.

Mina otsisin endale pikalt raamatupidajat, kes oleks ise usin ja sooviks ka edasi õppida, sest minu esimene nõue oli ühisrahastusinvesteeringute ja kinnisvarainvesteeringute kajastamise oskus ja võimekus ka igasuguste uute lisavaldkondadega tegeleda.

Lõppkokkuvõttes kandsid otsingud vilja ja leidsin raamatupidaja, kes on kõikidele mu küsimustele leidnud vastused, kui vaja uurinud ka Maksuametist järgi ning oskab üldiselt ideid edasi anda suhtumisega, et asju saab alati ära teha (vastupidiselt paljude kogemusele, et raamatupidaja ütleb pigem, et ei saa asju teha). Olen oma raamatupidajaga nii rahul, et ka mitmed mu sõbrad on leidnud tee tema juurde.

Jurist

Eriti kui tegeled ettevõtlusega, siis on erinevad lepingud ja juriidiline enesekaitse väga olulise rolliga. Kui sõlmid lepinguid nii klientide kui ka äripartneritega, siis on korralike lepingute peale kulutatud raha kuldaväärt, eriti siis, kui tekivad mingid arusaamatused ja konfliktid. Kvaliteetne juriidiline nõu on justkui omamoodi kindlustus võimalike tulevikuviperuste eest.

Ise olen oma tutvusringkonnas hoidnud silma peal juristidel ja advokaatidel ning uurinud välja, millised on nende tugevaimad valdkonnad ning aegajalt kohvi kõrval mõne juriidilise dilemma üle vestelnud. Kui on juba jama majas, siis on hilja hakata juristi otsima, eelkõige, kuna hea juristiga on ka väga usalduslik suhe. Sa ise ei suuda ilmselt kunagi seadusandluses nii nüanssidesse minna, kui selle vallaga professionaalselt tegelev inimene, seega pead usaldama, et jurist annab endast parima.

Maksukonsultant

Kõik maksukoolitused, kus olen ise osalenud ja ka need, mida olen ise teinud, üldiselt algavad ja lõppevad lausega, et tegemist pole professionaalse maksunõuga ning alati tuleks nõu pidada isikliku maksukonsultandiga. Sellele küsimusele, kes täpselt kvalifitseerub isiklikuks maksukonsultandiks või kust sellist imelooma üldse leida ei ole hetkel keegi veel lõplikult vastust osanud anda.

Maksukonsultant on oluline eelkõige, kui hakkad ettevõtte alt asju ajama. Kui eraisikuna investeerid, siis on suhteliselt kindel, et 20% kirvega on niikuinii riigile otsast maha ja seetõttu on ka veidi lihtsam asju ajada.

Ettevõtte puhul hakkavad aga mängima erinevad maksumäärad, seadusetõlgendused, seadusemuudatused, maksumäära muudatused ja palju muud. Enamik investoreid on hetkel üritanud tekitada imaginaarse maksukonsultandi, mis tähendab tavaliselt raamatupidajalt ja juristilt nõu küsimist ning siis, kui erinevad vastused saadakse, loetakse ise seadus läbi ja kirjutatakse Maksuametisse. Kolmanda sammuna tõlgendatakse kõikide nende arvamuste baasil seadust oma parima arusaama järgi.

Äripartner/kaasinvestor

See on kindlasti vaieldav, kas äripartner on otseselt keegi, kes kuulub sinu tiimi või kuulud üldse sina tema tiimi või on mingi vahepealne variant. Selge on aga see, et üldiselt, kui projektid hakkavad väga suureks minema, siis üksinda jaksu ei pruugi jaguda ning kaks pead on ikkagi kaks pead. Eelkõige on kahekesi koos lihtsam teha kinnisvaraprojekte, mis kipuvad väga töömahukad olema.

Mina olen näiteks teinud ühisinvesteeringuid teiste investoritega nii kinnisvara vallas, kui ka võtnud ühiseid suuremaid pileteid võlakirjadesse või start-up investeeringutesse, kuhu üksi oleks raske ligi pääseda.

Maakler

Kinnisvarahuvilistel on kindlasti üks olulisemaid tiimiliikmeid kompetentne maakler. Parimad pakkumised turul, professionaalsed nõuanded ning adekvaatsed ülevaated turuolukorrast on iga kinnisvarainvestori unistus. Kahjuks peab nentima, et Eestis ei ole hetkel selline investor-maakler sõprus veel väga palju arenenud, aga õnneks nägin näiteks viimasel Kinnisvarakoolitusel, et ka osad maaklerid on aru saanud, et sellistel kontaktidel on oma väärtus.

Maaklerite tutvusringkonna leidmiseks olen mina käinud eelkõige kinnisvaraga seotud üritustel. Sinna satuvad maaklerid ikka kokku, jagavad hea meelega visiitkaarte ning natukene vesteldes saad ka aru, kas tulevikus, kui vajad abi, oleks põhjust sellele maaklerile helistada. Kui oled mingist linnaosast huvitatud, siis tasuks olla kursis ka seal tegutsevate maakleritega, et vajadusel kontakti võtta.

Aktsiaanalüütik

Kes panustavad oma portfelli kõige suurema fookuse aktsiaturgudele on kindlasti jõudnud juba järeldusele, et ainult ise analüüsi teha kõikide maailma ettevõtete kohta ei ole realistlik. Siis saab väga väärtuslikuks see, kui omad mõnda usaldusväärset tuttavat, kes näiteks professionaalselt analüüsiga või turgude järgmisega tegeleb, et saaksid oma otsuseid nende peal testida.

Mina ise teen aktsiaanalüüsi sellisel pigem keskmisel tasemel ja panustan suures osas filosoofiatele, et "hajuta" ning "investeeri ettevõtetesse, mida mõistad". Kuna oma häid ideid tasub aga alati igaks juhuks teiste peal testida, siis sageli enne lõplikke ostuotsuseid vestlen mõne rohkem teemas sees oleva investoriga, kes on numbritesse veidi rohkem süvenenult vaadanud.

Toetusgrupp

Kuigi kõik investorid on alati teoorias täiesti ratsionaalsed ja teevad ainult parimaid kaalutletud otsuseid, siis on alati hetki, kus ei olda endas kindlad või tundub, et asjad ei lähe üldse nii, nagu peaksid minema. Siis ongi vaja toetusgruppi – kedagi, kellega saad ausalt rääkida asjadest nii, nagu on, lüüa numbrid konkreetselt letti ning saada ausat ja konstruktiivset tagasisidet.

Kõige lihtsam viis toetusgrupi leidmiseks on Mastermindi grupp. Osalen ise ka ühes ametlikus ja ühes mitteametlikus Mastermind grupis. Ametlikus grupis kohtume iga kahe nädala tagant ning arutleme, mis on tehtud, mis mureks ja millised eesmärgid. Mitteametlikus grupis kohtume kuu-paari tagant ja teeme üldist portfelli check-in’i. Kuna kõik tegutsevad üldplaanis sarnastes valdkondades, aga veidi erineva nurga alt, on kõikidel alati häid mõtteid ja häid kogemusi, mida jagada.

Kust ja kuidas leida oma tiimi inimesi?

Esimene ja kõige lihtsam variant oleks muidugi palgata keegi endale töötajaks. See on aga enamike investorite jaoks kauge tulevikumuusika, sest investeerimistulu peaks olema juba väga suur, et täis- või isegi osakoormusega tiimiliikmeid pidada.

Teine variant on näha vaeva networkimisega ning leida tutvusringkonda valdkonna spetsialiste, kelle käest on võimalik konsultatsiooni korras infot saada. Näiteks on paljude ekspertidega võimalus tunnihinna baasil vestelda nende valdkonnast ja saada väga palju väärtuslikku infot väga lühikese ajakuluga. Olen ise seda mudelit katsetanud nii ise kedagi kohtumisele kutsudes, kui ise inimesi nõustades ja tõesti, see toimib väga hästi.

Kolmas variant oleks leida inimesi oma tiimi läbi ühiste projektide. Koos töötamise ajal saad ära kaardistada teiste oskused ja teadmised ning läbi ühiste tegevuste ja ettevõtmiste tekib usaldus ja võimalus teadmisi jagada. Samas see nõuab palju julgust ühiste tegevuste alustamiseks ning selget plaani, mida ja kuidas koos teha.

Neljandaks variandiks oleks koolitustel käimine ja seal inimestega tutvumine. Selle miinuseks on see, et koolitussituatsioonis saad väga lühikest aega üldiselt inimestega suhelda ja ei jõua teemadesse eriti süvitsi minna. Samas on see hea algus, et näiteks edaspidi inimeselt konsultatsiooni teel infot leida. Või kasuta koolitusi selleks, et põnevaid inimesi lõunale kutsuda.

Viies variant, ja ausalt see on Eestis minu meelest praktiliselt olematu, on mentori leidmine. See tähendab, et leiad kellegi, kellel on samas valdkonnas nii kogemus, kui ka edu ning tema tiiva all saad ligipääsu tema tiimile ja vajadusel ka edasised kontaktid. Võid ennast õnnelikuks lugeda, kui sul see õnnestub, sest Eestis ei ole mentorkultuur eriti välja arenenud. Mina olen nüüdseks kümneid investoreid ise mentordanud ja näen, et see toimib tõelise kiirteena.

Kuues variant, mis on tänapäeval interneti abil tekkinud, on teiste inimestega online’s suhtlemine – blogid, investeerimisgrupid, veebikoolitused jms. Ühelt poolt on selline inimestele ja nende kogemustele ligipääs hea, teisalt on olemas ka palju halba nõu, ebaloogilisi investeerimisfilosoofiaid ning sageli lausa skämme. Seega, kuigi internetist on võimalik inimeste kogemustest lugeda ja nendega infot vahetada, siis tasub hoolas olla, et keda sa usaldad. Olen ise lugenud meeletus koguses igasugust investeerimisalast infot ja kätt südamele pannes usaldaksin sellest väga väikest kogust – seetõttu tasubki olla hoolikas, kelle blogi loed või kui palju usaldad internetis head nõu andvaid inimesi.

Kuidas iganes sa oma tiimi inimesi leiad, siis usu seda – hea tiim on väärt iga tundi/eurot, mis on kulutatud tiimiliikmete leidmiseks. Mida suuremaks lähevad investeerimisel summad, seda kindlam tahad sa olla, et kõik on korrektne nii juriidiliselt, raamatupidamislikult, kui ka maksuaspektides. Lisaks on tehingute leidmine ja analüüsimine palju lihtsam, kui su ümber on inimesi, kellelt on võimalus küsida infot ja arvamusi. Edu oma tiimi kokkupanekul!

Kui sind hakkas huvitama Mastermind gruppide teema, siis olen Naisinvestorite Klubi kaudu loonud järelvaadatava miniseminari "Mastermind grupi abil edukaks".

Blogipostitus uuendatud 17.08.2022

Kommentaarid

Rait

Kes on Su raamatupidaja?

Vastused

kristi

Minu raamatupidajaks on Gerda (http://arveldaja.com/). Kui kontakti võtad, siis ütle et ma soovitasin 🙂

Even

Ja palju raamatupidaja tasu võtab? See on kindlasti konfidentsiaalne info, kuid mis piirist see üldse ära tasub?

Vastused

kristi

Otseselt pole konfidentsiaalne – tehingute mahust ja deklaratsioonide arvust võid oodata vahemikus 0-150 igakuist kulu – tavaliselt arvestatakse kande baasil, saad ka raamatupidamisfirmade kodulehtede abil sellise esmase arvutuse teha. Kuna mu ettevõte on KM kohuslane ja maksab palka ning igakuiselt käib kandeid veidi rohkem läbi kui ainult paar tükki, siis paarikümne euroga kuus hakkama enam ei saa.

Ära tasumise koha pealt on keeruline öelda, mis hetkest ära tasub. Kui sul ei ole võimalik arvet esitada ja seetõttu jääb koostööprojekt ära tasub raamatupidaja esimesest kandest juba ära. Kui rääkida maksusäästust eraisikuna investeerimise vs ettevõtte alt investeerimise puhul, siis saab teha matemaatikat – nt 5K portfell eraisik vs jur isik on 1K aastateenistuse pealt 200eurot maksudena – saad ise otsustada, kas tahad maksta selle summa riigile või raamatupidajale 🙂

Muidugi saab alati leida ka väga odavaid raamatupidajaid, aga siis tuleb ise analüüsida, kas kõik su tehinud on piisavalt lihtsad, et raamatupidajaga probleeme ei tekiks (sest raamatupidaja vahetamine on päris tüütu).

Allar

Kas investeerimistiim on grupp inimesi, kes üheskoos investeerivad ühte portaali või portfelli?

Vastused

kristi

See sõltub – tingimata ei pea ühiselt raha paigutama, aga kuna koos projekte analüüsitakse, siis sageli paigutatakse raha samadesse instrumentidesse. Kui koostöö on pikaajaline, siis vahest hakatakse ka koos projekte tegema (näiteks üksi pole piisavalt raha aga kamba peale on).

Lisa kommentaar

Kristi investeerib OÜ
Reg. kood: 14753252
Keemia 33b/1-2, Tallinn, Harjumaa, 10616
Üldine kontaktinfo:
Kristi Saare
e-mail: kristi [at] kristiinvesteerib.ee
telefon: 555 88 178

Käesoleval veebilehel kirjeldatu on minu isiklik kogemus investeerimismaailmas - tegemist ei ole investeerimisnõuga ning ükski kajastatud tehing või tegevus ei ole ostusoovitus.

Veebilehe sisu on meelelahutusliku ja informatiivse sisuga ning ei tohiks kunagi olla aluseks ühegi otsuse tegemiseks. Tee kõik oma finantsotsused vastavalt oma riskitasemele ja isikliku portfelli analüüsile. Tootlikke investeeringuid!

© 2016-2023 Kristi investeerib OÜ