Mastermind grupi abil edukaks

Mastermind grupi abil edukaks

Kui küsida edukate inimeste käest, mis on neid elus kõige rohkem edasi aidanud, siis on sageli vastuseks, et teised inimesed. Vastus on ka arusaadav – üksinda on raske kõiki maailma asju ära õppida ja kõikidele maailma probleemidele lahendusi välja mõelda. Ka motivatsiooni tegutsemiseks on lihtsam leida kui kaasteelised on kõrval, kellega parimaid praktikaid ja häid ideid jagada.

Mastermindi grupi idee on juba pea sajandi vanune – termin pärineb 1925. aastast, Napoleon Hilli käe alt, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid sellest, kuidas olla edukas. Tema sõnastas oma idee selle põhjal, mida oli edukaid inimesi uurides teada saanud. Lühidalt seisneb idee selles, et kaks pead on parem kui üks pea ja kui päid on juba rohkem ja kõikidel samad eesmärgid, siis võib juba maagiat juhtuma hakata.

Olen ka ise aastate jooksul paarist erinevast mastermind grupist osa võtnud ja võin seda ideed väga isiklikust kogemusest kiita. Teised inimesed, kellel on sarnane mõtteviis ja soov kuskile jõuda, on suurepärane jõud iseenda arengu toetamisel. Mastermind grupid võivad olla ükskõik, millises valdkonnas ja ka formaate on erinevaid.

Ise tegutsen hetkel ühes ettevõtlusfookusega kitsas grupis, ühes laias suvises kiire ettevõtluse arengu eksperimentgrupis, mille kokku kutsusin, ning juba pikemat aega on meil üks investeerimisgrupp, kellega häid ideid ja mõtteid oleme jaganud. Võin veendunult öelda, et kõik need grupid on mind aidanud kaugemale kui oleksin üksi muidu praeguseks jõudnud.

Kuna aga kahjuks ei ole mitte kõikidel veel mastermind grupi kogemust, või isegi, kui on huvi, siis ei ole veel olnud julgust gruppi kokku koguda, siis olen teinud 3-4 koolitust huvilistele, kuidas mastermind grupp võiks toimida ning panen nüüd ka selle info kirja, et kõikidel usinatel oleks veidi näpunäiteid, kuidas paremini oma mastermind grupp tööle saada.

Mida mastermind grupp ei ole?

Alustame sellest, mis ülesandeid mastermind ei täida, et veidi selgust luua. Mastermind grupp ei ole oma olemuselt koolitus. Keegi ei pea teisi grupiliikmeid õpetama ega nende tegevuse eest vastutama. See ei tähenda, et oma teadmisi ei võiks jagada, aga seda tehakse võrdsetena.

Tegemist ei ole ka niisama vestlusringi või jutuajamisega. Kui juba inimesed on kokku tulnud, siis nende kõikide aeg on väärtuslik ja tasub seda parimal võimalikul viisil ära kasutada, ehk kohtumised on struktureeritud ja tempokad, et olla maksimaalselt efektiivsed.

Mastermind grupi puhul ei ole tegemist ka suvalise seltskonna inimestega. Selleks, et grupp oleks edukas, peab olema kõikidel grupi liikmetel tegutsemistahe ja vähemalt osaliselt kattuvad eesmärgid, et oleks selge, mille nimel pingutatakse ja teadmised/kogemused, mida omavahel jagada.

Mis on mastermind grupp?

Kõige lihtsamalt öeldes, mastermind grupp on seltskond inimesi, kes töötavad sarnaste eesmärkide nimel ja on sellel teekonnal nõus üksteisega oma kogemusi ja muresid jagama. Grupi liikmed on üldjoones sarnasel tegutsemistasemel, et nende tegevused vähemalt osaliselt sarnased oleksid, mis võimaldab üksteiselt maksimaalselt õppida.

Grupi liikmed on kõik asjade ära tegemisele ja lahenduste leidmisele orienteeritud ega oota, et keegi teine nende eest asjad ära teeks. Grupi eesmärk ongi üheskoos lahendusi arutada ja väljakutsetele vastu astuda ning selleks peab iga grupiliige olema nõus tegutsema.

Grupi puhul on ka oluline, et oleks usalduslik õhkkond ehk grupi sees jagatud muresid ja infot grupist väljapoole ei jagata. Olgu selleks muremõtted või finantsarvud, grupis jagatakse neid selleks, et olukorrast üksteisele parem pilt luua.

Miks on mastermind gruppi vaja?

Nagu juba varem on välja toodud, siis kaks pead on alati parem kui üks, eriti kui on vaja leida uusi ideid ja probleemilahendusi. Lisaks mõtete suuremale hulgale aitab grupp luua veidi välist motivatsiooni ja aruandluskohustust selleks, et asjad saaksid kiiremini tehtud. Grupis antud lubadused motiveerivad rohkem pingutama.

Lisaks toetavale õhkkonnale on pikas plaanis grupi eesmärgiks saada ka infovahetuse kanaliks, kus liiguvad head tehingud, analüüsid, koostööpakkumised jne.

Kõige peamiseks põhjuseks on aga see, et enamikes valdkondades läheb olemine väga kiiresti üksikuks, kui tõsisemalt plaanid areneda. Olgu valdkonnaks äri või töökoht, siis on väga oluline, et oleks kelleltki nõu küsida. Kuna Eestis on mentorlus kui selline pigem vähe levinud ja head mentorit on raske leida, siis mastermind grupid ongi justkui horisontaaltasandi mentorlus – sarnasel tasandil aga veidi teistes valdkondades inimesed jagavad oma kogemusi.

Hea grupi toimimise põhimõtted

  • Igal grupiliikmel peab olema oma konkreetne isiklik eesmärk, millega ta tegutseb. Eesmärk võib ajas muutuda ja oleks mõistlik, kui see oleks mitmetasandiline (pikk plaan, 1-3-5 aastat).
  • Grupiliikmed toetavad ja jõustavad üksteist, julgustavad proovima, analüüsima ja lahendusi leidma. Grupiliikmete roll ei ole sinu probleeme lahendada, vaid tegeleda sinuga koos külg-külje kõrval sarnaste murekohtade lahendamisega.
  • Grupil on soe ja usalduslik õhkkond, mis aitab tekitada paremat koostööd ja sünergiat, mis omakorda motiveerib grupiliikmeid pingutama ja ennast ületama.

Kuidas grupp toimib?

Grupi teema peab olema:
– nii kitsas kui võimalik, aga nii suur kui vajalik, et leida ühisosa;
– mõõdetav ja täpne, et oleks infot, mida jagada, ja eesmärke, mida püstitada;
– võib olla ajaliselt piiratud, perioodiliste ülevaatamistega.

Grupi liikmed:
– kogunevad teatud ühisosa põhjal (nt x aastat ettevõtluskogemust, y summas investeerimisportfell, z käibe eesmärk jne);
– panustavad võrdselt grupi tegevusse (ei ole mentorlus ega koolitus);
– ei vahetu liiga tihti (aitab kaasa usaldusliku õhkkonna tekkimisele);
– on lahendustele orienteeritud, avatud mõtlemisega, pühendunud eesmärkide saavutamisele.

Grupitöö struktuur:
– regulaarsed kohtumised (soovituslikult 1-2x kuus, panna väga pikalt kalendrisse, et kõik jõuaksid);
– mõistlik kohtuda „väljaspool“ tavalist igapäevast olukorda (vaiksemas kohvikus-restoranis toimib väga hästi);
– mõistlik pikkus 5-6 liikmelisel grupil ca 2h (siis ei lähe lobisemiseks, aga igaüks saab aega);
– formaat toetab eesmärke (reeglina „karussell“, kus kõik saavad rääkida; mõne liikme suurema mure korral nt „kuum tool“);
– niisama elust-olust võib lobiseda pärast ametliku kohtumisaja lõppu.

Võimalikud murekohad grupi toimimisel

– Ei oska gruppi kokku panna ja liikmeid leida/valida? -> Pane võimalikult täpselt KIRJA, millisele 3-4 tingimusele peaks grupiliige vastama, mõtle kus võiksid selliseid inimesi kohata.

– Üks liige hakkab grupis domineerima või on vastupidi liiga vaikne. -> Aktiivselt üksteist modereerida ja julgustada rääkima/vaikima, vajadusel kasutada nt aja mõõtmiseks taimerit.

– Ühele liikmele langeb organisatoorne koormus. -> Panna paika süsteem, et nt iga kord paneb uus inimene laua kinni, teeb Facebooki kutse, teeb eesmärkide kirjapaneku postituse jne.

– Tuleb välja, et liikmete kogemused/eesmärgid on liialt erinevad. -> Grupp ei pea igavesti koos püsima, on täiesti OK kui grupid koostöö lõpetavad ja uued alustavad!

– Üks liige on pidevalt pessimistliku olekuga, ei käi kohal või ei täida eesmärke. -> Tuleb probleemese grupiliikmega vestelda või uuesti eesmärke kaardistada. Kui koostöö ei suju, on grupil õigus liikmeid ka vahetada.

– Grupis on kaks liiget, kes on omavahel konkurendid. -> Kohe alguses selliseid liikmeid gruppi mitte võtta, pikas plaanis tekitab ainult stressi ja muret.

Nagu öeldakse, siis üksi jõuab kiiresti, aga koos jõuab kaugele. Ja üksi võid kiiresti tegutseda, aga siis ei pruugi alati olla ka kindel, et õiges suunas liigud.

Mõnikord on vaja, et keegi väljastpoolt küsiks paar küsimust, et miks ja mida sa täpselt teed, et saaksid võtta hetke mõtlemiseks ja planeerimiseks.

Kui soovid antud teemat veel põhjalikumalt käsitleda, siis olen Naisinvestorite Klubi kaudu loonud järelvaadatava miniseminari "Mastermind grupi abil edukaks".

Edu oma grupi ja oma inimeste leidmisel!

Blogipostitus uuendatud 21.08.2022

Kommentaarid

Velli Müürsepp

Tere! Soovin liituda grupiga, kus toimuvad finantseerimisega seonduvad arutelud ja mõttevahetused. Olen selles vallas suhteliselt algaja, aga seda enam entusiasmi täis. Jään ootama tagasisidet! Parimat! Velli

Liisi Jantra

Tere!
Artiklit lugedes tekkis paar küsimust teema leidmise kohta. Kas oleks näiteid mõnest teemast? Mis on liiga suur teema? Kuidas vajadusel kitsendada teemat, niiet keegi ei tunneks ennast väljajäetuna?

Vastused

kristi

Tere, Liisi!
No esiteks, pole hullu kui keegi tunneb end välja jäetuna, gruppe on maailmas väga palju!
Teemanäited:
– esimese üürika ostmine
– ettevõtte käibe tõstmine 3k-kuus
– oma äri e-poe käivitamine
– portfellistrateegia loomine
Okei on ka kui nt tähtajaline 6 kuud- 1aasta grupp!

Lisa kommentaar

Kristi investeerib OÜ
Reg. kood: 14753252
Keemia 33b/1-2, Tallinn, Harjumaa, 10616
Üldine kontaktinfo:
Kristi Saare
e-mail: kristi [at] kristiinvesteerib.ee
telefon: 555 88 178

Käesoleval veebilehel kirjeldatu on minu isiklik kogemus investeerimismaailmas - tegemist ei ole investeerimisnõuga ning ükski kajastatud tehing või tegevus ei ole ostusoovitus.

Veebilehe sisu on meelelahutusliku ja informatiivse sisuga ning ei tohiks kunagi olla aluseks ühegi otsuse tegemiseks. Tee kõik oma finantsotsused vastavalt oma riskitasemele ja isikliku portfelli analüüsile. Tootlikke investeeringuid!

© 2016-2023 Kristi investeerib OÜ