Kuidas kanda hoolt lapse tuleviku eest?

Kuidas kanda hoolt lapse tuleviku eest?

Kirjutasin 2017. aasta suvel sellest, kuidas lapsele raha koguda ja see postitus sai väga palju kõlapinda. Ühelt poolt, kuna on üldiselt inimlikult loomulik soovida järeltulevate põlvkondade eest hoolitseda, teisalt, kuna on täiesti mõistlik soovida anda lapsele parem start täiskasvanuellu, kui endal võis olla, ning kolmandaks, kuna igasugustest laste kogumistoodetest on tihti kuulda ja emotsiooni baasil müüakse need tihti vanematele ka maha.

Lapse tuleviku eest hoolitsemine on aga veidi rohkemat kui lihtsalt mingi rahasumma kõrvale panek ning isegi, kui sinu põhimõtetega ei käi kaasas lapse tuleviku jaoks raha kõrvale panek (ja soovid, et ta ise kõigega hakkama saaks ilma sinupoolse panuseta), siis võiksid siiski oma elu üle vaadata, et võimalikult vähe takistusi järgnevat põlvkonda ees ootaks. Käesolev blogipostitus on kirja pandud aprillis 2018 Naisinvestorite Klubis tehtud ettekande põhjal, kus rääkisin praktilisemalt sellest, milliseid valikuid on võimalik teha ja millest võiks üks lapsevanem mõtiskleda.

Esiteks, tee stressitest oma praegustele finantsidele

Raha kõrvale panek on suhteliselt vähe kasulik ettevõtmine, kui kohe, kui sinuga midagi juhtub, siis ootab perekonda suurem finantsiline pauk. Tasub läbi mõelda näiteks järgnevad kolm stsenaariumit:

  • Mis juhtub, kui sina või su kaasa kaotate pikaajaliselt töö?
  • Kuidas saate hakkama, kui sind või su partnerit tabab raske terviserike (mis näiteks piirab võimekust edasi tööd teha)?
  • Mis juhtub, kui sina või su partner hukkute (näiteks liiklusõnnetuses)?

Selliste pessimistlike tulevikuvaadete üle mõtlemine ei ole sageli just kõige meeldivam tegevus, ent annab hea pildi sellest, kust king pigistab. Mida vanemaks sina ja su partner saate, seda suurem on tõenäosus, et midagi emma-kummaga teist juhtub (ja vanus pole siinkohal määraja, juhtub ka väga noorte inimestega igasuguseid asju).

Sellel hetkel, kui on juba mingid keerulised elulised probleemid, mida lahendada, on kõige halvem, kui kuhjuvad lisaks ka rahamured, mis jäävad kanda ümbritsevatele inimestele. Võimalikud probleemkohad tasub ka perekondlikult läbi arutada, et mõlemal partneril oleks selge arusaam, kust vajadusel kokku tõmmata ja kes võimalusel abistada saab.

Teiseks, vaata üle olemasolevad lahendused ja tugisüsteemid

Juba praegu on võimalik teha mitmeid väikseid asju, et võimalikke ebameeldivusi elus vähendada ja raskuste tekkimisel segadust vältida. Sageli ei nõua need sammud üleliia suurt pingutust, ent annavad väga väikese vaevaga suurema koguse meelerahu.

1) Elukindlustus

Ma siinkohal isegi ei oleks nõus vastuvaidlemisega, et elukindlustus on mõttetu, mis tundub osade inimeste veendumus olevat. Teatud tingimustel on elukindlustus lausa kohustuslik ja mina loeksin selleks situatsiooni, kus oled piisavalt noor, et su portfell ei kata võimalikke probleeme ning sinust sõltub mingi hulk inimesi.

Need inimesed on tõenäoliselt su lapsed, aga näiteks ka muud lähisugulased (vanemad, vanavanemad), kellel võib sinu toetust vaja olla. Muidugi tasub elukindlustuse valikul olla ettevaatlik ja võtta võimalikult lihtne ja arusaadav leping, kus pole mingeid "tulesid ja vilesid", mis kulud suureks viiks.

Minimaalselt võiks elukindlustus katta kõik sinu laenukohustused, eelkõige selle eesmärgiga, et pere kodust ilma ei jääks kui sinuga midagi juhtub. Suurepärane oleks muidugi ka kui midagi jääks sellest üle – mida noorem oled sina ja laps, seda odavamalt tõenäoliselt sa ennast kindlustada saad ja seda suurema kindlustussumma peale. Tasuks mõelda ka läbi, kes on kindlustussumma puhul kasusaajaks – partner, laps? Kui su portfell on piisavalt suur, et katab kõik kohustused ja jääb ülegi, siis sellel hetkel on kindlustus juba vähem oluliseks komponendiks riskihalduse plaanidest.

2) Testament

Eestlastele tundub testament olevat päris võõras ning vahest on ettekujutus, et see maksab ka väga palju. Tegelikult on asi lihtsam. Muidugi võid teha testamendi advokaadi abil (kui sul on keeruline varasituatsioon), ent tegelikkuses on enamike inimeste varad piisavalt lihtsalt jaotatud, et piisab notari juures testamendi tegemisest (väike riigilõiv testamendi tunnistamise eest) või ka kodusest testamendist.

Koduse testamendi võid täiesti ise kirjutada (näiteks trükid sisse), selleks, et testament kehtiks, peab sul olema allkirjastamisel kaks tunnistajat, kes ei ole ise kasusaajateks – näiteks mõni hea sõber, kellelt saad paluda abi. Nad ei pea testamenti läbi lugema, vaid peavad olema tunnistajateks, et sina ise oled selle kirjutanud ja allkirjastanud.

Kodune testament kehtib kuus kuud, siis tuleks testamenti uuendada. Kui oled vara kogumise faasis, siis on see ilmselt ka mõistlik, sest umbes sellise sagedusega tuleks niikuinii portfelli vaadata süvenenud pilguga üle. Testament teeb kõik pärimisprobleemid lihtsamaks, näiteks Kinnisvarakool on kirjutanud hea raamatu, mida saab kasutada et pilt selgeks teha, kuidas pärimisprotsess toimib.

3) Ülevaade investeeringutest

Kui sa oled aktiivne investor, siis ilmselt on sul erinevat vara erinevates portaalides/pankades või ka äkki madratsi all. Selleks, et teha pärijate elu lihtsamaks oleks mõistlik kuskile panna kirja ülevaade sellest, kus ja mis kujul sinu investeeringud on ja ideaalis ka, et mida nendega edasi võiks teha.

Kuigi pärandi avamiseks tehakse ülevaade, et kõik varad üles otsida, siis näiteks kui sul on kuskil väikses portaalis ühisrahastusinvesteeringud või mõne rahvusvahelise maakleri juures varasid, siis tasub säästa pärijaid detektiivitööst. Mõistlik on ka mingil kujul jätta info, et kuidas investeeringutele ligi pääseb.

Võid näiteks määrata sõbra või usaldusisiku, kes vajadusel pärijaid abistab investeeringute haldamisel või kasutada näiteks mõnda automaatset salasõnaprogrammi, mis sinu surma puhul annab kellelegi ligipääsu sinu kontodele, kus vajalik info kirjas on.

4) Plaan lapse tuleviku jaoks

Kõige mustem stsenaarium on muidugi sinu ja/või su partneri hukkumine. Olles väga paljude inimestega suhelnud olen päris palju näinud seda, et selliseks olukorraks puudub üldiselt plaan täielikult. Alustades kõige lihtsamast küsimusest – kui sinu ja su kaasaga midagi juhtub, siis kes kasvatab edasi sinu lapsi? Vanemad? Vanavanemad? Kui sul pole palju pereliikmeid, siis kas oled sõlminud kokkuleppe mõne sõbraga?

Lisaks sellele tasuks mõtiskleda, kas on ka mingid plaanid, mida sooviksid, et kindlasti sinu laste jaoks rakendataks. Näiteks, et kindlasti jääks alles x asjad (nt kodu), või et x summa säästetaks kindlasti selleks hetkeks, kui laps kodunt välja kolib või midagi kolmandat. Muidugi on need teemad, mida tasuks läbi rääkida ka niisama oma partneriga, et millised on teie mõlema soovid. Sellest kirjutasin pikemalt rahast rääkimise postituses.

Kolmandaks, analüüsi omaenda finantsvõimekust

Kui lihtsalt õelda, siis – enne lapsele koguma hakkamist veendu, et oled teinud kõik enesest võimaliku, et mitte olla tulevikus oma laste toetusest sõltuv. Praeguseid põlvkondi kirjeldatakse USAs juba pikemalt terminiga „double squeeze“, ehk kahest otsast pigistab – meil on järjest põlvkondi, kes peavad samal ajal hoolitsema nii oma vanemate kui laste eest. Selleks, et seda tsüklit murda tuleks teha endast kõik võimalik, et mitte jääda koormaks.

Aastaid on uuritud eestlaste pensioniplaane ning üks top 3-st on alati piisavalt paljude laste saamine, et lapsed sinu eest hoolitseksid. Jättes kõrvale selle, et mina isiklikult arvan, et ei ole mõistlik saada lapsi ja siis panna neile peale selline surve, siis tuleks vaadata otsa ka numbritele. Esiteks sellele, et Eestis on sündimuskordaja hetkel 1,6-1,7 vahel, ehk neid lapsehorde, kes tulevikus pensioniäride eest hoolitseks, lihtsalt faktiliselt pole.

Teiseks, hooldekodu koht, kui seda peaks vaja minema (nt kui vajad 24h meditsiinilist abi) maksab suurusjärgus 700-1000 eurot kuus. Eriti, kui lapsi on peres 1, siis on väga karm selline pikaajaline kohustus panna kellelegi peale, eriti kuna sageli tuleb see siis järgmise põlvkonna toetamise arvelt. Elulõpu kulud, eelkõige meditsiinile, on üha kasvavamad, kuna eluaeg on üha pikenev, tasub selleks olla valmis – mida sa teed, kui sa elad juhtumisi 105 aastaseks?

Neljandaks, pane paika eesmärgid

Enne, kui hakata midagi tegema, tasub mõelda läbi, miks sa seda teed. Ka Naisinvestorite Klubis oli pikem arutelu, et miks üldse lastele raha koguda, mis võiks olla eesmärk? Äkki oleks vaja ikka igaühel oma vitsad saada? Mina olen selles koolkonnas, kes arvab, et ei ole vaja kõiki ämbreid ise läbi kolistada ning igal uuel põlvkonnal on oma mured, tasub neid vähemalt veidi rahamuredest säästa, et neil elus rohkem võimalusi oleks.

Põhimõtteliselt eesmärgid jaotuvad laias laastus kolme kategooriasse – soov anda lapsele ellu astudes kingituseks mingi summa (nt 18 aastaselt kinkida x eurot), soov panustada mingi kindla eesmärgi jaoks (esimese kodu sissemakse, ülikooliõpingud, pulmad vms), soov kasutada rahakogumist mehhanismina raha väärtuse õpetamiseks ja anda portfellihaldus tulevikus lapsele üle.

Seega tuleks panna paika kaks asja – nii igakuine summa, mida oled võimeline panustama/säästma, kui ka lõppeesmärk, mille suunas töötad. Mida rohkem on peres lapsi ja mida vähem on kogumiseks aega, seda suurem peab olema igakuine summa ning vastupidi.

Kuidas ja kelle nimel raha koguda?

Lisaks tasub mõelda selgeks üks väga oluline mõttekoht – kas tegemist on SINU rahaga või LAPSE rahaga? Kui tegemist on lapse rahaga, siis võib see tähendada, et portfelli kasvu panustavad igakuine lastetoetus, lapse enda taskuraha, kingitused pereliikmetelt, lapse enda teenitud raha jne.

Kui tegemist on lapse rahaga, siis tema teeb lõpliku otsuse, milleks ja kuidas raha kasutada ning sinul lapsevanemana pole õigust sekkuda. Kui kogud raha lapse nimel, siis tähendab see ka seda, et 18-aastaseks saades on tal õigus päevapealt portfell rahaks teha ning ise otsustada, kui soovib, siis kasvõi päevapealt raha ära kulutada.

Kui tegemist on aga sinu rahaga kuni üleandmise hetkeni, siis on sul võimalus otsustada ise, mida ja kuidas rahaga teha ning otsustada, millal ja kuidas raha üle anda kuni selle hetkeni, et soovi korral võid otsustada, et ei annagi raha lapsele üle kui seda vaja pole.

Lapse nimel kogudes on aga mitmeid probleeme lisaks. Ühisrahastusportaalides alaealine kontot teha ei saa, kinnisvara ostmiseks talle laenu ei anta. On küll võimalik osta lapsele aktsiaid, aga seal on paar olulist tingimust – nimelt, sina vanemana võid talle raha anda ja selle eest aktsiaid osta, aktsiaid müües peab raha aga edasi jääma tema kasutusse, ehk ühel hetkel võib laps ise otsustada, mida ja miks ta teeb. Lisaks kaasneb alati tuludeklaratsiooni kohustus.

Enda nimel kogudes on probleemiks see, et enamikke investeeringuid on raske varana üle anda. Ühisrahastusportaali kontot kinkida sa ei saa, kinnisvara on võimalik kinkida, aga sellega annad üle kohe ka halduskohustused ning aktsiate puhul on samuti üleandmisest lihtsam sularaha üle andmine.

Hübriidlahenduseks, mida paljud lapsevanemad kasutavad on seega ettevõtte loomine, mille eesmärgiks on laste tuleviku kindlustamine. Ka seal on aga omad plussid ja miinused.

Ettevõtte alt lapsele raha kogumise võimalused ja kitsaskohad

Lapse jaoks ettevõtte tegemine tähendab sisuliselt seda, et sina (ja kaasa) loote ühiselt ettevõtte, mille juhatuses sina/tema siis olete. Alguses tegeled ise vara halduse ja kasvatamisega ning tulevikus kui laps saab vanemaks hakkad talle näiteks firmast järjest osalust kinkima ja ühel hetkel annad juhatuse liikme rolli samuti temale üle.

Näiteks esimesed 10 aastat tegutsed raha haldamisel ise ning hiljem kaasad lapse, kinkides talle vanemaks saades osa ettevõttest näiteks 18 a, 25 a, või kasvõi näiteks alles 40 aastaselt. Ise otsustad, mis hetkel tunned, et laps on sinu õppetunnid ära õppinud ja oskab vara vastutustundlikult hallata.

Lapsele ettevõtte alt tegutsemisel plussideks on:

  • Maksuefektiivsus: ettevõtte sees võib raha lõputult keerelda ilma, et tekiks eraisikul maksukohustust niikaua, kuni dividende pole välja võetud.
  • Kui sinuga midagi juhtub, siis on ettevõtte pärandamine kõige maksuefektiivsem variant.

Lapsele ettevõtte alt tegutsemise miinusteks on:

  • Kuidas lahenda probleem, kui lapsi on mitu ja eri vanuses? Kas teha igaühele oma ettevõte? Kuidas panna paika reeglid, et kõikide laste kogutud vara oleks võrdne?
  • Ettevõtte ülalpidamisega kaasnevad püsikulud, mis võivad, eriti alguses, tootlusesse sisse süüa (raamatupidamise kulu, kui sa seda ise ei tee, kui soovid aktsiatesse panustada, siis LEI kood jne), lisaks administreerimis/halduskulu, kui ettevõtteid mitu tükki teed.
  • Kuna alguses on summad väikesed, siis ei ole sul mugavat ligipääsu paljudele instrumentidele – näiteks, kui panustad iga kuu ainult lastetoetuse, siis see tähendaks, et aktsiad jäävad väga pikaks ajaks kättesaamatuks, kinnisvara ostmisest rääkimata. See tähendab, et ettevõtte alt tegutsemiseks peaks olema tagatud mingi kriitiline summa, et tegevus pikas plaanis mõistlik oleks.

Ma olen näinud erinevaid lahendusi, mida inimesed on kasutanud. Nii laste nimel kogumine (kogemusega nii ühtpidi, et lapsed on palju kõrvalt õppinud ja teisalt, et laps on 18 aastaseks saades päevapealt vara maha müünud), kui osana enda portfellist (nt loodud uue nimega konto, mis on vaikimise ’lapse’ tuleviku jaoks, või ümber mängitud protsendid oma kontol), aga ka ettevõtte loomise lahendust, mis on küll hetkel pigem värske ja paljudel sellega veel kogemust pole.

Ühte ja ideaalset lahendust pole, seega tasubki rahulikult maha istuda ja kaasaga läbi arutleda, mis eesmärkide nimel tegutseda ja kuidas sinna kõige paremini jõuda. 18 aastat (või isegi 10) on reaalsuses päris pikk kogumisperiood ja selle aja jooksul jõuab palju muutuda nii sinu enda elus kui finantsmaailmas, seega ei saa praegu midagi kivisse raiuda, aga kindlasti saab õigest otsast tegutsema hakata, et tulevikus oleks lihtsam.

Olen Naisinvestorite Klubi kaudu loonud järelvaadatava miniseminari "Lapsele raha kogumine", samuti olen kirjutanud e-raamatu "Lapsele investeerimisportfelli ehitamine", mis on sulle abiks lapse tuleviku eest hoolitsemise osas otsuste tegemisel ning oma plaanide elluviimisel.

Blogipostitus uuendatud 21.08.2022

Kommentaarid

Anne

Tere, Kristi! Järjekordne asjalik kirjutis, aitäh! Olen sellele teemale varemgi mõelnud ja ei ole leidnud vastust küsimusele, mis saab ühisrahastusportaali kontost. Kirjutasid, et kinkida seda ei saa, kas testamendiga pärandada saab? Kas ka osalust firmas saab lihtsalt testamendiga pärandada (ei ole abikaasaga kahasse)?

Vastused

kristi

Tere, Anne! Ühisrahastuskonto on pärandatav, uueks konto omanikuks saab pärija. Kõikidel portaalidel ei pruugi see süsteem veel lihtsalt käia kuna pärimisjuhtumeid on vähe olnud, ilmselt tuleb nendega suhelda täpselt pärijal kuidas üleandmine käib, üldiselt vaja testamenti või notari kinnitust kuidas pärand jaotub. Firma osalust saab ka lihtsalt pärandada.

Anne

Aitäh ammendava vastuse eest!

Kristiina

Tere. Aitäh selle kirjutise eest. Olen ise ka varem mõelnud seda, et peab mõtlema ka selle kõige mustema stsenaariumi peale – kui vanemad hukkuvad. Kas selleks, et kedagi kindlat oma laste kasvatajaks määrata, peaks tegema mingi avalduse/lepingu notari juures või kuidas see käib ?

Vastused

kristi

Tere, Kristiina!
Minu teada läheb eestis hooldusõigus automaatselt üle lähisugulastele (sinu/mehe ema/isa, kui neid pole siis tädid/onud (teie vennad-õed), last “pärandada” kellelegi seaduse järgi ei saa. Küll aga saad määrata lapsele eestkostja, kes siis tema õiguste eest seisab (ja vaatab, et elukorraldus ja nt lapsendamine või muud variandid oleks tema huvides). Eestkostja soov tuleks jah notariaalselt kinnitada, aga lõpliku otsuse teeb siiski kohus – seetõttu olekski mõistlik nendest teemadest ka varem rääkida, et asjaosalistel oleks teie soovid selged (näiteks kes võiks lapse adopteerida kui midagi tõesti juhtub).

Lisa kommentaar

Kristi investeerib OÜ
Reg. kood: 14753252
Keemia 33b/1-2, Tallinn, Harjumaa, 10616
Üldine kontaktinfo:
Kristi Saare
e-mail: kristi [at] kristiinvesteerib.ee
telefon: 555 88 178

Käesoleval veebilehel kirjeldatu on minu isiklik kogemus investeerimismaailmas - tegemist ei ole investeerimisnõuga ning ükski kajastatud tehing või tegevus ei ole ostusoovitus.

Veebilehe sisu on meelelahutusliku ja informatiivse sisuga ning ei tohiks kunagi olla aluseks ühegi otsuse tegemiseks. Tee kõik oma finantsotsused vastavalt oma riskitasemele ja isikliku portfelli analüüsile. Tootlikke investeeringuid!

© 2016-2023 Kristi investeerib OÜ